Jag har ett starkt engagemang i Öland Kust till Kust Intresseförening som vill lyfta fram Persnäs socken med fokus på kulturen, naturen och den lokala entreprenörsandan.

Sommartid ordnar vi välbesökta frukostmöten hos Sandviks Fisk & Kök, cykelorientering, vandringar och den klassiska sommarmarknaden i Sandviks hamn.

Följ oss gärna på www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust.

Bilden visar berättaren Sigrid Oldenburg när hon gästade Öland Kust till Kusts frukostmöte i Sandviks hamn i juli 2019. Temat var ”Bland gastar och småfolk”.