Tove Folkesson - "Ölandssången"
Här berättar författaren Tove Folkesson om sin bok ”Ölandssången” på ett välbesökt frukostmöte i Sandviks hamn sommaren 2017.

Jag har ett starkt engagemang i Öland Kust till Kust Intresseförening som vill lyfta fram Persnäs socken med fokus på kulturen, naturen och den lokala entreprenörsandan.

Vi ordnar frukostmöten i Sandviks hamn, cykelorientering, vandringar och den klassiska sommarmarknaden. Vi är också engagerade i fiberfrågan i Persnäs och Källa socknar.

Följ oss gärna på www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust.