Montermingel!

Bokmässan – stökig och stimmig som alltid, men full av energi och nya möjligheter. Här en bild från trevligt montermingel med John, Lars-Eric, Per och Mari från ”mitt” förlag VOTUM.

http://votumforlag.se

Votum i montern 2016