Jag har ett starkt engagemang i Öland Kust till Kust Intresseförening som vill lyfta fram Persnäs socken till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.

Sommartid ordnar vi välbesökta frukostmöten och klassisk sommarmarknad i Sandviks hamn, vandringar och cykelorientering.

Vill du bli medlem? Läs gärna mer på www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust.

Bilden visar berättaren Sigrid Oldenburg när hon gästade Öland Kust till Kusts frukostmöte i Sandviks hamn i juli 2019. Temat var ”Bland gastar och småfolk”.